Tiskopisy daňových přiznání k daním z příjmů

By | 10 ledna, 2012

Silvestrovské oslavy jsou již minulostí, ale k roku 2011 se nyní všichni vracíme. Zpracovávají se účetní závěrky a každého zajímá, jak dopadne jeho daňová povinnost, co se změnilo, jaké jsou tiskopisy pro daně z příjmů.

"Usmívající

Máme pro vás na úvod velmi dobrou zprávu. Tiskopisy daňových přiznání, ať už pro fyzické osoby nebo právnické osoby, se prakticky nezměnily. Rozdíly jsou spíše kosmetické a platí to také pro podrobné pokyny ke všem tiskopisům.

Tiskopisy jsou již k dispozici na stránkách Ministerstva financí.

Právnické osoby

Podle našeho názoru mají život jednodušší, tiskopis pro daň z příjmů právnických osob má stabilní formu celou řadu let, a tak by s jeho vyplněním neměly vznikat žádné starosti.

Fyzické osoby

Zde je situace obdobná, ale přeci jen mají poplatníci problémy s orientací v základním tiskopise a přílohách, které jsou připraveny pro tzv. dílčí daňové základy.

🙂

Dobrých zpráv není nikdy málo. Předpokládáme, že se na začátku února budeme věnovat vybraným oblastem obou tiskopisů, jak pro fyzické osoby, tak pro právnické osoby.

Času je relativně dost, protože termín podání daňového přiznání je až za několik měsíců.


Daňové přiznání za kalendářní rok 2011 je povinností podat do pondělí 2. dubna 2012. A v tomto termínu je také daň splatná.


Plánujete dovolenou? Nestíháte včas připravit podklady?

Již dnes si můžete zajistit klidný spánek!


Pokud je poplatník pod povinným auditem nebo má odklad daňového přiznání (zpravidla prostřednictvím daňového poradce), daňové přiznání za kalendářní rok 2011 podává do 2. července 2012.


Pokud máte audit účetní závěrky povinný, automaticky pro vás platí pozdější termín odevzdání daňového přiznání.

 

One thought on “Tiskopisy daňových přiznání k daním z příjmů

  1. Ji?ina

    Pro zda?ovací období 2011 jsou v platnosti tiskopisy: P?iznání k dani z p?íjm? fyzických osob ?. 25 5405 MFin 5405 vzor ?. 18, a pokyny k jeho vypln?ní ?. 25 5405/1 MFin 5405/1 vzor ?. 19 (sou?ástí da?ového p?iznání jsou i p?ílohy vyzna?ené v p?íslušném tiskopise pokud má da?ový subjekt pro n? nápl?, v opa?ném p?ípad? p?ílohy nep?ikládá) a P?iznání k dani z p?íjm? právnických osob ?. 25 5404 MFin 5404 – vzor ?. 22, a pokyny k jeho vypln?ní ?. 25 5404/1 MFin 5404/1 – vzor ?. 22.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.