Účetní metody – změny a Finanční leasing

By | 6 května, 2013

Jaké platí a mohou se měnit?

Účetní principy

V praxi je naší povinností realizovat účetní principy, mimo jiné v souladu se zákonem o účetnictví princip časové a věcné souvislosti, zařadit účetní případy do účetního období, do něhož náleží.

🙃

Pravidel je velké množství a pro jejich dodržování aplikujeme účetní metody, které nalezneme v dalších účetních předpisech:

  • v Českých účetních standardech, a
  • ve Vyhlášce pro podnikatele.

Lze účetní metody měnit?

ANO, ale vždy informujeme uživatele naší závěrky v příloze, jaká pravidla používáme.


Paní hlavní účetní v roce 2012 pracně použila metodu časového rozlišení na všechny operace. V aktualizované účetní směrnici si účetní metodu upravila a od letošního roku nevýznamné a opakující se částky časově nerozlišuje.

Určení výše částek – „nevýznamných“ – je velmi citlivé. Pro tuto firmu, se stovkami došlých faktur měsíčně a obratem více než 80 mil. Kč, byla zvolena částka 5 000 Kč.


2012/2013

Změnu metodiky paní účetní uvede do přílohy k účetní závěrce za rok 2013.

A co daň z příjmů?

Musí respektovat účetní pravidla – například časové rozlišení je „povinné“ podle Zákona o daních z příjmů jen u finančního leasingu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.