Účetní nebo daňové odpisy a a daně (audit)

Vytvořil | 13 června, 2018

Další praktické rady pro účetní a auditory se týkají odpisování. 🙂

Účetní vs. Daňové odpisy

Jeden z nejčastějších sporů týkajících se metodiky účetnictví mezi účetními a auditory se týká přístupu k odpisování:

  • Účetní odpisy se velmi často rovnají daňovým. 🙃

Odpisový plán

Účetní předpisy však požadují, aby hodnota majetku byla v závěrce vyjádřena objektivně, viz například § 26 odst. 3 zákona o účetnictví.


Účetní jednotka musí pravidla odpisování sepsat do odpisového plánu.


Daňové odpisy

Jejich výše nemá „nic“ společného s vyjádřením hodnoty majetku jako takového.


Jde o částku, kterou zákon o daních z příjmů v § 26 a násl. nabízí poplatníkům, aby uplatnili jako daňový náklad. 🙂


KDO má pravdu?

Asi tušíte, že je pravda na straně auditora, pokud požaduje dodržování správného ocenění v účetnictví, korekci formou účetních odpisů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *