Účetní směrnice a daně

By | 16 srpna, 2012

Kdy jsou tak důležité účetní směrnice pro daně?

Základ daně

Chceme-li stanovit základ daně z příjmů u účtujících poplatníků, musíme mít k dispozici účetní výsledek hospodaření.

A ten by měl odpovídat správným účetním pravidlům, které jsou popsány v interních směrnicích každé účetní jednotky.

Zákon o daních z příjmů

Platí, že vše, co je správně zaúčtováno, je respektováno zákonem o daních z příjmů, není-li v zákoně řečeno jinak.

Uvedeme si jeden konkrétní příklad.


Společnost pořídila nový dlouhodobý hmotný majetek.

Pro odpisy je nutné učit pořizovací cenu („PC“) – protože je ve směrnici uvedeno, že úroky vynaložené do data pořízení nejsou součástí PC, jsou ve finančních nákladech a nikoliv v „ceně“ majetku dále odpisovaného.


Podrobnější výklad naleznete v článku:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.