Účetní směrnice

By | 2 srpna, 2012

Jsou povinné účetní směrnice, jak požaduje náš auditor?

Směrnice

Pro mnoho účetních je černou můrou, když se auditor společnosti pídí po účetních směrnicích.

🙃

Je jasné, že používaná metodika účetnictví musí být zmapována. Jsou proto povinné a nejen to, měly by být pravidelně aktualizovány, protože dochází ke změně účetní metodiky, ať už podle rozhodnutí vedení účetní jednotky nebo na základě novinek v účetních a daňových předpisech.

🙂

Podívejme se na tento problém z lepší stránky.


Akciová společnost v roce 2011 změnila metodiku účtování. Upravila si pravidla pro časové rozlišení – byl zvýšen limit pro tzv. nevýznamné a opakující se položky.

Daňová kontrola Finančního úřadu nové postupy akceptovala, neboť jsou zakotvena v účetní směrnici schválené vedením společnosti.


Odkazujeme v této souvislosti na článek:

Jaké směrnice?

Je jich celá řada. Měly by popisovat oblasti účetnictví používané v té které účetní jednotce. Nejčastěji jde o odpisování, zásoby, tvorbu opravných položek, výše uvedené časové rozlišení atd.

Účetní doklady

Nezapomeňte, že ve všech firmách by měla být k dispozici směrnice pro Oběh účetních dokladů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.