Účetní uzávěrka a vyúčtování služeb

By | 16 prosince, 2015

Účetnictví vs. DPH

Pravidla DPH

Pro účely daně z přidané hodnoty platí poměrně benevolentní podmínky, neboť podle § 21/5/b Zákona o DPH se den uskutečnění zdanitelného plnění určí „až“ k datu:

  • kdy je proveden odečet

nebo

  • zjištěna skutečná spotřeba, což může při „propočtu“ trvat dlouho.

Účetní uzávěrka

K rozvahovému dni, u kalendářního roku k 31. 12., nemůžeme čekat na „vyúčtování“.

Účetní principy jsou jasné – položky patřící do daného účetního období, musí být zaúčtovány.


Provedeme kvalifikovaný odhad a zaúčtujeme dohadné položky pasivní, DPH mohlo samozřejmě být už u záloh.

V následujícím roce – na základě faktury (vyúčtování) – zúčtujeme dohadnou položku a rozdíl patří do účetního období 2016 a je daňové zohledněn bez úprav.


Jde o klasický případ rozdílu mezi účetnictvím a daní z přidané hodnoty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.