Účetní vs. daňové opravné položky

By | 9 listopadu, 2015

Co je uznáno pro daně?

Klasický rozdíl mezi daněmi a účetnictvím

Pro auditora nebo daňového poradce obeznámeného se základy účetnictví by neměl existovat jednodušší dotaz.

🙃🙂

Pro daň z příjmů uznáme jen tvorbu daňových opravných položek, to je takových, které odpovídají pravidlům Zákona o rezervách.


Účetní opravné položky jsou jen a jen účetním nákladem, nemohou snížit základ daně.


Účetní metodika

Aby nedošlo k omylu v účetnictví, doporučujeme důsledně účtovat:

  • daňové OP na účet 558, a
  • účetní OP na účet 559.

Analytická evidence

Nezapomeňte si v účtovém rozvrhu zřídit samostatné analytické účty pro tvorbu a čerpání účetních opravných položek. Budou se vám hodit při zpracování daňového přiznání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.