Účetní závěrka a den D

By | 21 března, 2017

Konec března, resp. pondělí 3. dubna se blíží, a tak vrcholí práce na daňových přiznáních. U všech právnických osob je nutné nejdříve sestavit účetní závěrku.

Tiskopis DPPO

Vzorový příklad daňového přiznání jsme pro Vás připravili s tím, že opravdu je v něm minimum změn ve srovnání s rokem 2015! 🙂

Účetní uzávěrka

Proces přípravy účetní závěrky nazýváme účetní uzávěrkou. Řešíme v ní mimo jiné otázky související s účtováním ke dni D, kterým rozumíme rozvahový den 31. 12. 2016.

Dohadné položky a časové rozlišení

Odpovídáme touto formou na aktuální dotaz na BLOGu.


Účetní jednotka obdržela tři faktury za účetní práce (účetní závěrka a zpracování mezd za období prosinec 2016). Práce byly provedeny v lednu 2017, proto byly daňové doklady vystavené s lednovým zdanitelným plněním. Jedna faktura je od neplátce s datem vystavení 5. 1. 2017. Je evidentní, že všechny věcně souvisí s r. 2016, byť práce byly provedeny fakticky až v lednu 2017. Zástupci účetní jednotky zastávají názor, že se mají tyto faktury zaevidovat a zaúčtovat do prosince 2016 (MD 518/D 321). Myslím si, že tento postup není správný a mělo by být účtováno přes časové rozlišení.


Řešení

Pomohou nám teoretické texty účetních předpisů, například:

V tomto případě jsou částky jasné, doporučujeme vykazovat výdaje příštích období na účtu D 383.

Nejedná-li se o velké sumy, účetní jednotka není pod auditem, zkreslení v rozvaze není zásadního rázu. 🙂

Účetnictví a daně

Kdyby nebyly přesné hodnoty známé, použijeme dohadné položky pasivní.

V daních se nic nemění?

Ano i Ne. Aktuálně „nic“, ale třeba pro povinné dodanění neuhrazených závazků po 30 kalendářních měsících to neplatí u dohadných položek pasivních – viz § 23/3/a/12 ZDP. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.