Účetnictví a Daň z příjmů právnických osob

By | 19 června, 2012

V článku „Platí v České republice daňové zákony?“ se zpochybňuje účetnictví i zákon o daních z příjmů.

Účetní principy

V České republice máme k dispozici základní právní předpis Zákon o účetnictví, který je v praxi realizován zejména podle Vyhlášky pro podnikatele a Českých účetních standardů.

Základ DPPO

Zákon o daních z příjmů („ZDP“) neřeší účetnictví jako takové, a můžeme konstatovat, že 99 % účetních případů přejímá bez jakýchkoliv úprav. Pracuje pro stanovení výše daňové povinnosti se základem daně odvozeným z účetního výsledku hospodaření.

Sdělení GFŘ

Správa daní, v současné době Generální finanční ředitelství („GFŘ“), vyjadřuje svůj názor k mnoha ustanovením ZDP v Pokynu GFŘ D-6. V otázkách vazby:

  • účetnictví jako podklad
  • pro stanovení základu daně,

a tento Pokyn je poměrně konzistentní v části popisující stanovení základu daně z příjmů právnických osob („DPPO“) a odpovídá textu Zákona o daních z příjmů.

🙂

Zcela jednoznačně je deklarováno u kurzových rozdílů, že se přejímají hodnoty z účetnictví.


Firma Export má ve výnosech kurzové rozdíly:

  • „realizované“ z inkasa pohledávky dne 31. 12. 2011, a
  • „nerealizované“ z přepočtu k rozvahovému dni, tj. 31. 12. 2011.

Zaúčtované výnosy jsou ve výsledku hospodaření a také v základu DPPO.


Není pro výsledek roku 2011 důležité, jestli druhá pohledávka byla inkasována 2. ledna 2012 nebo později. Samozřejmě se nejedná o virtuální výnos!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.