Účetnictví a limit pro dlouhodobý nehmotný majetek

Vytvořil | 8 června, 2018

V úterním článku jsme si při řešení, jestli výdaje na pořízení nehmotného majetku jsou či nejsou samostatným softwarem, pomohli odkazem na účetní předpisy, konkrétně Vyhlášku. 🙂


Daně v tomto případě přebírají účetní metodiku.


Účetní vs. daňové zákony

Musíme si uvědomit, že účetní předpisy stanoví, že si účetní jednotka může určit finanční kritérium pro zařazení majetku – hmotného i nehmotného – do dlouhodobého majetku. Viz opět Vyhláška, tentokrát § 6/1. 🙂

ALE zákon o daních z příjmů v § 26 a násl. stanoví poměrně jasná pravidla pro tituly, které se musí daňově odpisovat.


Kdyby si společnost s ručením omezeným rozhodla, že software bude považovat za DNM (dlouhodobý nehmotný majetek) až od částky 80 000 Kč, nový program za 78 000 Kč musí daňově odpisovat podle § 33a ZDP, přestože se jedná podle účetní směrnice o krátkodobý nehmotný majetek. 🙃


TIP

Některá pravidla daň z příjmů z účetnictví přebírá 🙂, jiná nikoliv 🙃.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *