Účtování opravných položek

By | 9 července, 2013

Platí, že způsob účtování OP rozhoduje o daních?

ANO (i NE)

Záleží na tom, jestli je dobře účtováno – odpověď:

  • „ANO“ je správná, protože máme v rámci analytické evidence zajistit podklady pro daňové účely,
  • „NE“ platí, jestliže nejsme v účetnictví dostatečně pozorní.

🙂

Pro daňové opravné položky k pohledávkám používáme v účtovém rozvrhu účet 558 a pro nedaňové („účetní“) účet 559. Účtový rozvrh si samozřejmě můžete pro letošní rok aktualizovat.


Pokud připravujeme zpracování základu daně, je povinná analytická evidence pro daňové účely zajištěna jednak výše uvedenými syntetickými účty a dále účty 558.AE a 559.AE pro tvorbu a čerpání opravných položek („OP“).


Účtujeme-li správně, máme daleko méně práce se sestavením daňového přiznání.

Daň z příjmů

V tomto případě nikoliv Zákon o daních z příjmů, ale Zákon o rezervách předpokládá, že je dodržena metodika účetnictví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.