Umíme vyplnit Přehled pro SOC pojištění?

By | 29 dubna, 2013

Nejvíce pozornosti se věnuje daňovým přiznáním fyzických osob, ale mnohdy se zapomíná na povinný přehled pro sociální pojištění.

Vzorový příklad

Pokud si nevíte rady, můžete nastudovat vzorový příklad a nahlédnout do přiložených pokynů. (Příklady pro rok 2012 budeme aktualizovat. Principy jsou však stejné.)

🙂

Dále nabízíme sedm nejdůležitějších rad.

1)      Dodržte zákonnou lhůtu pro podání Přehledu nejpozději do 2. 5. 2013 (není-li odklad termínu podání daňového přiznání).

2)      Nezapomeňte včas případný nedoplatek uhradit do osmi dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled.

3)      Měli jste v roce 2011 přeplatek, nesmíte ho zahrnout do zdanitelných příjmů.

4)      Na druhé straně připomínáme, že ani úhrady pojistného nejsou daňovým nákladem.

5)      Prostudujte pokyny, aby bylo jasné, zda jste „hlavním“ nebo „vedlejším“ pojištěncem. Jen pro „hlavního“ platí minimální vyměřovací základ.

6)      Vyměřovací základ není vždy totožný s některým z údajů uvedených v tiskopise daňového přiznání.

7)       A v letošním roce upravte výši hrazených záloh na pojistné podle aktuálního výsledku Přehledu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.