Termín pro Přehled ZDR pojištění

By | 30 dubna, 2013

Opakujeme toto upozornění, termín – viz níže a článek k SOC POJ – se blíží…

Vzorový příklad

Pokud si nevíte rady, můžete nastudovat vzorový příklad a nahlédnout do přiložených pokynů. (Příklady pro rok 2012 budeme aktualizovat. Principy jsou však stejné.)

🙂

Dále nabízíme sedm nejdůležitějších rad.

1)      Dodržte zákonnou lhůtu pro podání Přehledu nejpozději do 2. 5. 2013 (není-li odklad termínu podání daňového přiznání).

2)      Nezapomeňte včas případný nedoplatek uhradit do osmi dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled.

3)      Pokud máte odklad termínu podání DPFO, oznamte to pojišťovně nejpozději do konce dubna.

4)      Měli jste v roce 2011 přeplatek, nesmíte ho zahrnout do zdanitelných příjmů.

5)      Na druhé straně připomínáme, že ani úhrady pojistného nejsou daňovým nákladem.

6)      Vyměřovací základ není vždy totožný s některým z údajů uvedených v tiskopise daňového přiznání.

7)       A v letošním roce upravte výši hrazených záloh na pojistné podle aktuálního výsledku Přehledu. Nezapomeňte, ne vždy povinnost hradit zálohy vzniká.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.