Umíte Nárokovat DPH (3)?

Vytvořil | 28 srpna, 2018

Navazujeme na předchozí články, neboť se v praxi stále setkáváme se zbytečnými problémy při uplatňování nároku na odpočet DPH.

Připomínáme základní pravidla

Postupuje se podle § 72 a násl. zákona o DPH, zdůrazňovali jsme v předchozích textech:

  1. Určení správného zdaňovacího období, „existence daňového dokladu“…
  2. Vazbu na uskutečňování tzv. „ekonomické činnosti“…

Kdy je zákaz?

Nárok není, jestliže přijaté zdanitelné plnění používáme jen a jen (přeložte si „ze 100 %…“) pro plnění osvobozená od daně uvedená v § 51 a násl. zákona o DPH.


Nejčastěji se jedná o osvobozené dodání nemovité věci (§ 56) a osvobozené nájmy (§ 56a). 🙃


Absolutní NE

Platí podle § 72/4 ZDPH, je-li přijaté plnění použito pro reprezentaci definovanou v zákoně o daních z příjmů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *