Uplatní se přenos daňové povinnosti do Slovenska, je-li nemovitost mimo tuzemsko?

Vytvořeno | 8 prosince, 2011

Jedná se o velmi komplikovaný dotaz, když český plátce provádí elektro-práce na nemovitosti umístěné ve Slovenské republice.

Naše čtenářka míří svým dotazem do černého. U služeb poskytovaných osobami registrovanými k dani v jiných členských státech se běžně provádí přenos daňové povinnosti, tzv. reverse charge. Zpravidla se uplatní princip „místa spotřeby“.

Existuje však výjimka a podle § 10 zákona o DPH je u služeb vztahujících se k nemovitosti místem plnění členský stát, kde se nemovitost nachází. Zde máme splněny základní podmínky.


Tuzemský plátce poskytuje elektro-práce na nemovitosti umístěné v Bratislavě. Příjemcem plnění je osoba registrovaná k dani ve Slovenské republice.

Český plátce vystaví fakturu v úrovni bez DPH a příjemce plnění aplikuje slovenskou sazbu DPH a provede samovyměření.


Českému plátci nevzniká v jiném členském státě žádná povinnost k dani z přidané hodnoty.

🙃

Má však administrativní a evidenční povinnosti v České republice – plnění:

  • eviduje v záznamní evidenci,
  • uvede v daňovém přiznání,
  • dále vystaví nejen fakturu, ale také daňový doklad, na kterém se musí uvést informace o tom, že plnění je v systému reverse charge.

Tuzemský plátce nezařadí toto plnění do souhrnného hlášení, protože k přenosu daňové povinnosti dochází podle § 10, nikoliv § 9/1 zákona o DPH.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *