Uplatňování DPH u předčasného ukončení dodávek energie či nedodání smluveného množství

Vytvořil | 19 července, 2022

Titulek je velmi výmluvný…, neboť je to odraz reálné situace díky rostoucí inflaci, ruské agresi… 🙃

Koordinační výbor KDP

Toto téma bylo projednáno mezi odborníky a resortem Financí, a to se závěrem „bez rozporu“. 🙂

A jak je to s daní z přidané hodnoty?

Ocitujeme si text:

  • „Za takovýchto skutkových okolností se má za to, že zde existuje přímá vazba mezi poskytnutou službou o protiplněním, čímž je takováto komprese považována za poskytnutí služby za úplatu ve smyslu § 14 odst. 1 písm. d) ZDPH a tedy předmětem ZDPH….“

Naše RADA

Dostanete-li se do této situace, seznamte se dopodrobna se zápisem KOV KDP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *