Upuštění od sankcí

By | 1 září, 2014

Existují výjimky?

Sankce v daňovém řízení

Jejich ukládání je velmi tvrdě kritizováno odbornou veřejností.

Zamračený

Pravdou je, že je nutné novelizovat například § 250 Daňového řádu – pokuty za opožděné tvrzení daně aj.

Sdělení GFŘ

Nic na tom nemění nové Sdělení Generálního finančního ředitelství k „výkladu“ § 157, odst. 7 Daňového řádu – „Metodický pokyn“.

Usmívající se

Snad jen jednou se objevuje správná idea v úvodu textu:

  • „…naplnění zásady dobré správy, rovnosti daňových subjektů…“.

V další části je uvedena řada podmínek, které činí realizaci institutu „upuštění úroku z posečkání“ takřka nemožným.

Přitom je jasné, že vzhledem k chaotickému vývoji daňových norem existují desítky případů, kdy:

  • lze nalézt: „…zákonné důvody tvrdosti…“,

a zejména

  • „…k doměření dan došlo v důsledku legislativních změn, které nebyly v termínu pro podání daňového tvrzení známy“.

Novely 2015

Správa daní místo toho připravuje další a další sankce za formální pochybení.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.