Uskutečnění plnění a DUZP

By | 21 října, 2015

Pro služby platí zvláštní výjimka

DUZP a daňové povinnosti

Na toto téma jsme publikovali několik článků.

🙃

Aktuálně připomínáme vazby na novelu ZDPH, tj. nově zavedené Kontrolní hlášení.

Je nanejvýš vhodné si zkontrolovat, jak:

  • vystavujeme daňové doklady, jsou-li zařazeny podle DUZP do správného zdaňovacího období,

a

  • současně, zda při uplatnění nároku na odpočet DPH respektujeme na přijatých daňových dokladech uvedené DUZP.

Poskytnutí služeb

V § 21 Zákona o DPH se dočteme, kdy určíme DUZP – tj. Den uskutečnění zdanitelného plnění – u služeb.

🙂

Existuje, podle názoru autora příjemná výjimka.

DUZP je u služeb stanoven ke dni:

  • jejího poskytnutí, nebo
  • vystavení daňového dokladu.

To znamená, že skutečně může být vystaven daňový doklad dříve, než je služba poskytnuta.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.