V jaké výši můžeme uplatnit odpisy nehmotného majetku?

By | 1 března, 2012

Aktuální dotaz se týká odpisování nehmotného majetku, u kterého se aplikují tzv. časové odpisy.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nazveme-li některou složku aktiv dlouhodobým nehmotným majetkem („DNM“), pohybujeme se v účetnictví. Zákon o daních z příjmů („ZDP“) pracuje s kategorií nehmotný majetek („NM“) a musíme být obezřetní, protože ne vždy platí rovnice DHM = NM.

Nehmotný majetek

Nejčastěji se setkáme s účetními a jinými programy, resp. se softwarem. ZDP stanoví pro daňové odpisy nehmotného majetku zvláštní pravidla, proto je v dotaze správně uveden pojem „časové odpisy“.

🙃

Rozdíl daňového odpisování hmotného a nehmotného majetku si ukážeme na následujícím příkladu.


Společnost si pořídila v závěru loňského roku, v měsíci prosinci:

  • Ojetý osobní automobil (tj. hmotný majetek) za 400 000 Kč, a
  • Nový software (nehmotný majetek) za 108 000 Kč.

Pro daň z příjmů byl uplatněn daňový odpis:

  • zrychlený ve výši 80 000 Kč (1/5 stanovené doby odpisování), ale
  • žádný odpis u nehmotného majetku.

Důvodem je, že se musí ze zákona použít výše uvedené časové odpisy.


Časový odpis

Postup je správný. Odpis software je „časový“ na 36 kalendářních měsíců. To znamená, že na každý měsíc připadá částka 3 000 Kč.

Časový odpis nehmotného majetku je však možné zahájit až v měsíci následujícím po uvedení do užívání.


Proto bude u tohoto poplatníka v letech 2012 až 2014 každoročně v uznaných daňových nákladech odpis ve výši 36 000 Kč.


Alespoň jedna dobrá zpráva na závěr. Kdyby se jednalo o poplatníka daně z příjmů, který používá systém daňové evidence, je uznaným výdajem (nákladem) uhrazená částka. Tento poplatník software daňově neodpisuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.