Věda a výzkum a daně

By | 11 října, 2017

Možnost optimalizace daňové povinností využitím odčitatelných položek je všem poplatníkům známá.

Odčitatelná položka

Jedná se o částku, kterou může poplatník daně z příjmů FO a PO odečíst od základu daně, a tak se legitimně sníží částka daňové povinnosti. 🙂


Běžně se používá:


Náklady na vědu a výzkum

O této odčitatelné položce se tolik neví a možná se na ni zbytečně zapomíná.

Je totiž trochu administrativně náročnější doložit, že jsou skutečně splněna kritéria daná § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů.

Projekt

Daňová správa připomíná v aktualizované Informaci, co vše je důležité pro její uplatnění.

Dále se v tiskové zprávě zdůrazňuje, že:

  • „…Výchozím předpokladem pro úspěšné uplatnění odpočtu od základu daně na podporu výzkumu a vývoje je existence kvalitně zpracovaného projektu. „Zpracování projektu dle jasně stanovených podmínek je způsob, jak zabránit zneužití této podpory,“ .

Příprava

Proto věnujte dostatek času přípravě využití této daňové optimalizace, roční závěrky se blíží. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.