Vedlejší náklady a DPH

By | 14 prosince, 2012

Správně má znít titulek vedlejší náklady a základ DPH

Základ DPH

Konečná daňová povinnost se vypočítává ze základu daně, který násobíme správnou sazbou daně z přidané hodnoty.

Co vše se zdaní?

Samozřejmě je častým přáním základ DPH co nejvíce snížit, aby celková cena nebyla tak vysoká a dodavatel byl na trhu zajímavějším než konkurence.

Viz též článek:

Bohužel to nelze tak zjednodušeně aplikovat a zákon o DPH v § 36/3 je poměrně výmluvný.


Pokud dodavatel poskytne svému odběrateli doplňující služby a účtuje je – tzv. vedlejší výdaje – musí být součástí základu daně z přidané hodnoty.


Nejedná se však jen o běžné vedlejší náklady (třeba dopravné, přepravné a balné), ale také o pojištění nebo provize.

2 thoughts on “Vedlejší náklady a DPH

  1. Eva Mlsná

    Da?ové zákony si v praxi implementuje každý po svém, v?. finan?ního ú?adu. Naše spole?nost (?eské s.r.o.) poskytla t?ístranný obchod a po?ídila zboží jako prost?ední osoba. Tuto zkute?nost jsme zanesli do DPH na ?ádek 30 a dodání na ?.31. Spole?n? se zbožím jsme zajistili p?epravu zboží k dodavateli. P?epravu nám poskytl dopravce z SK, který nám zaslal fakturu na dopravu. Ú?etn? jsme dopravu zaú?tovali na ú?et 518 a provedli reverse charge. P?i kontrole na FÚ jsme byli upozorn?ni, že je to špatn? a cht?jí po nás ud?lat opravu, tj. aby doprava – jako vedlejší náklad vstoupila do základu dan? ke zboží a spole?n? s ním byla na ?ádku 30 a ú?tována na ú?et 504. Myslela jsem, že se takto postupuje, kdyby byla doprava spole?n? se zbožím na jedné faktu?e od jednoho dodavatele. Ale zde jsou dva dodavatelé – jeden nám prodal zboží a druhý poskytl službu. Prosím o radu, který postup je vlastn? správný.

    Reply
  2. jan.ambrož

    Otázka vykazování vedlejších náklad? u základu DPH je pom?rn? ?astá. Náš názor zve?ejníme p?íští týden.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.