VIDEO přednáška: Účetní závěrka pro každého jasně a srozumitelně…

Vytvořil | 11 listopadu, 2020

Informovali jsme Vás o třech VIDEO přednáškách připravených autorem BLOGu.


Účetní závěrka je druhá z nich, ale přednášky na sebe vzájemně navazují. 🙂


CO je obsahem této přednášky? 

Uvádíme vybrané kapitoly včetně počtu snímků (stránek) a časový rozměr.

Úvod 01  
1. Zpracování účetní závěrky 03-04 03.45
1.1 Význam účetní závěrky 05 06.15
1.2 Účetní metody, význam pro Daň z příjmů aj. 06-09 07.40
1.3 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty 10-11 17.40
1.4 Příloha 12-13 22.40
1.5 Výkaz cash flow a Přehled vlastního kapitálu 14 29.40
1.6 TIPY k vybraným dokumentům, sankce, archivace aj. 15-16 31.05
2. Kategorie účetní jednotky a specifika 17 37.30
2.1 Kategorie účetní jednotky podle kritérií 18 37.35
2.2 Změna kategorie účetní jednotky 19-20 41.50
2.3 Specifika pro MIKRO a MALÉ 21-24 47.35
3. Pravidla pro auditové účetní jednotky 25 56.50
3.1 Kritéria pro audit účetní závěrky, AS a SRO, MALÉ 26-29 1.03.15
3.2 Odložená daň 30 1.21.55
3.3 Výroční zpráva 31-32 1.24.00
4. Daň z příjmů a účetnictví, účetní závěrka 33 1.28.45
4.1 Rezerva na daň z příjmů 34 1.30.40
5. Rekapitulace a Kontroly účetní závěrky  35 1.32.50
Závěr 36 1.36.40

Naše Rada

K dispozici je:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *