VIDEO přednáška: Účetní závěrka pro každého jasně a srozumitelně…

Vytvořeno | 11 listopadu, 2020

Informovali jsme Vás o třech VIDEO přednáškách připravených autorem BLOGu.


Účetní závěrka je druhá z nich, ale přednášky na sebe vzájemně navazují. 🙂


CO je obsahem této přednášky? 

Uvádíme vybrané kapitoly včetně počtu snímků (stránek) a časový rozměr.

Úvod01 
1. Zpracování účetní závěrky03-0403.45
1.1 Význam účetní závěrky0506.15
1.2 Účetní metody, význam pro Daň z příjmů aj.06-0907.40
1.3 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty10-1117.40
1.4 Příloha12-1322.40
1.5 Výkaz cash flow a Přehled vlastního kapitálu1429.40
1.6 TIPY k vybraným dokumentům, sankce, archivace aj.15-1631.05
2. Kategorie účetní jednotky a specifika1737.30
2.1 Kategorie účetní jednotky podle kritérií1837.35
2.2 Změna kategorie účetní jednotky19-2041.50
2.3 Specifika pro MIKRO a MALÉ21-2447.35
3. Pravidla pro auditové účetní jednotky2556.50
3.1 Kritéria pro audit účetní závěrky, AS a SRO, MALÉ26-291.03.15
3.2 Odložená daň301.21.55
3.3 Výroční zpráva31-321.24.00
4. Daň z příjmů a účetnictví, účetní závěrka331.28.45
4.1 Rezerva na daň z příjmů341.30.40
5. Rekapitulace a Kontroly účetní závěrky  351.32.50
Závěr361.36.40

Naše Rada

K dispozici je:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *