Výhodný paušál PHM

By | 23 května, 2013

Daňový poradce nesouhlasí s využitím paušálu PHM. 🙃

Paušál PHM

Je skutečně velmi příjemný, protože tzv. plný paušál představuje částku 5 000 Kč za jeden kalendářní měsíc, tj. za rok 2012 jde o daňové náklady ve výši 60 000 Kč.


Paní účetní plánuje použít částku 60 000 Kč, kterou výrazně sníží základ daně. Skutečné náklady na PHM ve výši 12 000 Kč naopak základ daně zvýší, ale daňová úspora je zřejmá.

Údaje zamýšlela uvést do daňového přiznání.


Zákaz „paušálu“

Daňový poradce této společnosti s tím nesouhlasí, protože bylo zjištěno, že předmětný vůz je používán též pro soukromé účely. Resp. je referentovi umožněno ho souběžně užívat pro soukromé účely.

1 % Vstupní ceny

Daň z příjmů si tento režim „hlídá“ a zaměstnanci je dodaňována měsíčně částka ve výši 1 % vstupní ceny.

Současně opravdu zákon o daních z příjmů zakazuje použití paušálních výdajů – tedy paušálu PHM.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.