Výkaz cash-flow – musí být v závěrce?

By | 7 srpna, 2012

Nemůžeme se shodnout s autorem, který nám vyčítá, že jsme nepřipravili výkaz cash-flow.

Kompletní účetní závěrka

Co vše musí nebo nemusí obsahovat účetní závěrka, je uvedeno v zákoně o účetnictví a několikrát jsme toto téma na našem webu řešili.

Například v článku:

Máme pro vás příjemnou zprávu.

Nejste-li tzv. vybraná účetní jednotka (třeba organizační složka státu) s povinným auditem, nemusíte tento výkaz samostatně zpracovávat.


Akciová společnost Alfa je povinně auditována a její sesterská společnost Beta a.s. nikoliv.

Pro obě platí, že výkaz o peněžních tocích (cash-flow) nemusí být zvlášť vyhotoven.


Příloha Účetní závěrky

V těchto případech uvedete základní informace o peněžních tocích v příloze k účetní závěrce.

Audit

Je běžné, že kolegové auditoři považují uvedený Přehled za nezbytnou povinnou součást závěrky – stejně jako Přehled o vlastním kapitálu.

Jejich samostatné zpracování je dnes samoúčelné – finanční analýzu lze provést i bez nich. Stačí základní údaje uvést v příloze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.