Vyrovnání nebo úprava odpočtu DPH?

By | 7 listopadu, 2017

Mezi nejsložitější případy v oblasti daně z přidané hodnoty platí korekce dříve uplatněné DPH na vstupu.

Musíme zdůraznit, že původní nárok byl oprávněný, ALE… 🙃

Zákon o DPH počítá s dodatečnými změnami, které nazývá:

  • Vyrovnání odpočtu, a to podle § 77.
  • Úpravou odpočtu v kontextu § 78 a násl.

Vyrovnání odpočtu

Jde o využití obchodního majetku – vyjma dlouhodobého majetku, pro který aplikuje institut vyrovnání – pro jiné účely.

Časová lhůta je obecná podle § 73/3 zákona o DPH.


Firma pořídila zboží pro podnikání v roce 2016, oprávněně nárokovala daň z přidané hodnoty. Jednalo se o drobné kancelářské vybavení, které bylo zaúčtováno na sklad. Ale v listopadu 2017 bylo toto zboží vyskladněno a umístěno do kancelářských prostor, které firma pronajímá neplátci jako osvobozené plnění.

Proto je nutné související dříve uplatněnou DPH na vstupu „vrátit“ podle § 77/2.


DPH a kalendářní rok

Uvedené případy se zpravidla řeší na konci kalendářního roku a doporučujeme je konzultovat s daňovým poradcem a případně také s auditorem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.