Výše paušálních výdajů

By | 4 dubna, 2013

Jaké jsou přesně paušální výdaje – použili jsme totiž vloni (za rok 2012) stále stejné.

Paušální výdaje

Systém paušálních výdajů u osob samostatně výdělečně činných, tj. těch, které vykazují dílčí daňový základ podle § 7 Zákona o daních z příjmů, je velmi oblíbený.

🙂

Naštěstí zatím ještě není pan Mládek u moci, a tak nemohl realizovat programový záměr své strany, tj. atak na „parazity“, kteří pracují (podnikají) a od státu žádné dávky nepobírají…

Aplikace stejných procentních částek paušálních výdajů je správné.

Musíme však předpokládat, že po volbách, nebudou-li předčasné, tedy od roku 2015 se dramaticky zvýší daňové povinnosti osob samostatně výdělečně činných (ale nejen jich) a odvody na zákonné pojistné.

Roky 2012/2013

Paušály nezapomeňte použít správně, můžete mít více druhů příjmů:

  • pro zemědělskou činnost činí 80 %,
  • živnost „řemeslnou“ je 60 %,
  •  „ostatní“ podnikání 40 %, a
  • pronájem 30 %.

Prostudujte také, jestli se vám vyplatí paušály v roce 2013, když došlo k určitému omezení.


Pan Nováček raději používá paušální výdaje, protože má minimální administrativní povinnosti ve srovnání s vedením daňové evidence.


Některé povinnosti má, například čas od času pronajímá za úplatu zahradnické nářadí – pro tyto příjmy může využít jen 30% paušální výdaje.

Pro mnohé je stále překvapením, že 30% paušál neplatí jen pro „klasické“ pronájmy – dílčí daňový základ podle § 9.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.