Vyšší DPH a všechno musí být dražší?

Vytvořeno | 3 ledna, 2012

Téma, které se dotýká všech. Uveďme si jeden konkrétní případ. Říčanský městský úřad zvýšil cenu poplatků za svoz odpadů, například u nádoby o objemu 120 litrů z 2 412 korun na částku 2 520 korun.

Podrobnosti naleznete v dokumentu Prodej známek na svoz popelnic na rok 2012. MÚ Říčany uvádí v tomto Sdělení ze dne 5. 12. 2011, že „Ceny za likvidaci směsného komunálního odpadu i bioodpadu zůstaly stejné jako v roce 2011, jen jsou zvýšeny o 4 %, které představují nárůst dolní sazby DPH (z 10 na 14 %)…“.

Pomineme terminologické pochybení, žádná „dolní“ sazba DPH v České republice neexistuje (jde o sníženou sazbu DPH), důležitější je způsob, jak je úprava provedena. Běžně se právě používá zavádějící informace, že zvýšení je o 4 %. Jedná se o oblíbený trik obchodníků při zvyšování sazeb DPH.


Do konce roku 2011 se z částky 2 412 Kč odvádělo DPH 219 Kč, nyní z hodnoty 2 520 Kč částka 309 Kč, a tak se za tuto konkrétní službu bez DPH účtovalo 2 193 Kč a nově 2 211 Kč.


Přesto na otázku v titulku můžeme odpovědět kladně a velkoryse neřešme drobné navýšení, neboť nám všem jde o čisté a klidné Říčany.

Bylo/nebylo zvýšení nutné?

O Vánocích jsme znovu a znovu sledovali oblíbené pohádky ze zlatého televizního fondu. Otázka „Bylo/nebylo…?“ se v nich mnohokrát opakovala.

Jestliže jsme na úvodní otázku odpověděli kladně, překvapíme vás odpovědí na druhou otázku.

  • Bylo – pokud jsou poplatky placeny až v roce 2012.
  • Nebylo – jestliže poplatky byly uhrazeny v roce 2011.

Platí totiž jednoduché pravidlo, stačí dodržet jedno z ustanovení zákona o DPH, které praví, že sazba DPH se aplikuje ke dni povinnosti přiznat daň (trochu zjednodušeně ke dni uskutečnění zdanitelného plnění).


To znamená, že za službu poskytnutou v roce 2012 občan, který ji uhradil do 31. 12. 2011, zaplatí 2 291 Kč (o 98 korun více) a DPH je 229 Kč.


Opravdu zvýšení v tomto případě nebylo nutné…

MÚ v Říčanech mohl své Sdělení doplnit jednoduchou informací, že občanům, kteří poplatek uhradí v roce 2011, nebude cena zvýšena. Odměna za službu by byla stejná (jak tvrdí Sdělení, skutečnost je trochu jiná). Věříme, že řada občanů by to uvítala, každá ušetřená koruna je dobrá.

V příspěvku posuzujeme celou situaci z pohledu občana Říčan, nikoliv příjmů státního rozpočtu včetně města Říčany, neboť tak je koncipováno i Sdělení MÚ.

Mají pohádky dobrý konec?

Určitě. A v tomto případě stačí, když si MÚ vzpomene na tento článek, až bude připravovat další zvýšení, které nastane k 1. 1. 2013, protože v zákoně o DPH je již zakotvena 17% jednotná sazba DPH.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *