Vystavujeme fakturu na množstevní bonusy za I. čtvrtletí. Musíme odběrateli dát dobropis?

Vytvořeno | 16 dubna, 2012

Autor se domnívá, že Zákon o DPH s účinností od 1. 4. 2011 dříve zavedená pravidla nezměnil. Nově se postupuje až podle později vydaného Sdělení GFŘ.

🙃

Výše uvedené tvrzení není zcela přesné, protože již rok platí, že je povinností opravit základ daně také v případě, kdy dojde k jeho snížení. To však neznamená, že bonus je opravou základu daně.

„Sleva“

Množstevní nebo obratové rabaty, finanční bonusy, platební skonta jako takové nejsou v principu automaticky dodatečnou slevou – tj. opravou základu daně.

Opravný daňový doklad

Na druhé straně jsme si již zvykli na přání Generálního finančního ředitelství, které požaduje ve všech případech vystavení opravného daňového dokladu (dříve daňový dobropis).

🙂

Samozřejmě není reálné, aby každý dodavatel vystavil x-dobropisů k y-plněním. Stačí jen odkazy na uskutečněná plnění a konkrétní období, což potvrzují další publikované názory státní správy.


Firma Pečivo s.r.o. poskytla svému odběrateli množstevní bonus za odběr zboží v období leden až březen 2012. Příslušní odpovědní referenti obou firem odsouhlasili podmínky pro tento bonus dne 13. 4. 2012.


Den uskutečnění „zdanitelného“ plnění opravy základu daně je proto pátek 13. 4. 2012.

Nezapomeňte odběrateli včas vystavit a zaslat daňový doklad. Povinností odběratele je totiž opravit základ daně (vrátit část daně z přidané hodnoty) i v případě, když by žádný doklad neobdržel.


A na daňový doklad jen uvedete, že se jedná o množstevní bonus za poskytnutá zdanitelná plnění v období od 1. 1. do 31. 3. 2012.


🙂

K opravnému dokladu nepřikládáte x-stránek příloh, i když je to v rozporu s přesným textem zákona o DPH. Uvádíte jen celkové rozdíly původního a „nového“ základu daně, daně z přidané hodnoty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *