Vyúčtování služeb a DPH

By | 5 února, 2015

Platí skutečně daňový doklad pronajímatele?

Nárok na odpočet DPH

Navazujeme na článek týkající se vyúčtování služeb u nájmů a DPH.

Doplňující otázkou je, jestli má nájemce v následujícím příkladu nárok na odpočet DPH.


Pronajímatel vystavil daňový doklad s DUZP 31. 12. 2014, který odeslal nájemcům až ve druhé polovině ledna.


Postup nájemce

Nárok na odpočet daně opravdu vychází z daňového dokladu vystaveného pronajímatelem.


Samozřejmě není možné daň na vstupu uplatnit za zdaňovací období prosinec nebo čtvrté čtvrtletí 2014, protože tak praví přísná podmínka § 73/2 Zákona o DPH („existence“ daňového dokladu).


2014/2015

Pro „dodatečné“ uplatnění nároku na odpočet DPH platí v principu u běžných zdanitelných plnění 36měsíční časový test.

🙃

Má-li příjemce zdanitelného plnění nárok jen v částečné výši, musí nárok uplatnit nejpozději za poslední zdaňovací období, kterého se plnění týká, a to podle § 73/4 ZDPH.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.