Vyúčtování služeb u nájmů

By | 2 února, 2015

Jaká platí pravidla pro DPH?

Den D

Pravdou je, že málo pronajímatelů provádí včas vyúčtování služeb, ale to je věc právní.

Zákon o dani z přidané hodnoty je poměrně benevolentní, protože den D – den uskutečnění zdanitelného plnění je podle § 21/5/b:

  • „…den odečtu z měřícího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby…“.

Usmívající se

Skutečně platí toto zvláštní pravidlo.

Pronajímatel

Zpravidla „někdy“ „někdo“ propočítá spotřebu pro jednotlivé nájemníky, a k tomuto dni se vystaví daňový doklad a zúčtují zálohy.

Nájemce

Jen čeká a čeká, kdy dojde k vyúčtování.

Zamračený

Pokud některý pronajímatel vyúčtovává spotřebu k 31.12. za daný kalendářní rok, k témuž datu vystavuje daňové doklady, je pravděpobné, že skutečné hodnoty na silvestra k dispozici neměl.

Vystavený daňový doklad je však teoreticky správný, neboť paní účetní pronajímatele tímto tvrdí, že místo silvestrovských oslav „někdo“ zjistil stavy měřidel a ihned propočítal poměrnou část spotřeby všech nájemníků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.