Výzvy a Kontrolní hlášení

By | 16 května, 2016

Neplnění povinností plátce DPH?

O co se může jednat?

Bohužel se výzvy správce daně mohou týkat jak závažných nejasností, tak i drobných formálních nepřesností.

🙃

V úvahu přichází výzvy k „nepodání“ Kontrolního hlášení, i když plátce oprávněně KH nepodal – neboť „nulové“ KH odevzdávat nemusí.

Jak jsme upozornili v předchozích článcích.

Jak reagovat?

Vždy je třeba činit úkony, podle současného znění zákona o DPH ve velmi krátkých termínech – viz § 101g – do pěti dnů:

  • nebylo-li KH podáno,
  • je-li dle správy daní neúplné či nesprávné,

od oznámení výzvy. Máme pro Vás jednoduchý TIP! 🙂


Plátce pan Nováček má vše v pořádku, proto použil na výzvu správy daní funkci „Rychlá odpověď“…. Zadáte číslo výzvy a je to hotové…


Výzva a sankce

Určitě na jakékoliv výzvy, ať už oficiální nebo neoficiální, reagujte.

Jen tak se zabrání sankcím

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.