Optimalizace daňové ztráty u FO?

By | 2 května, 2012

Dotaz pokračuje: se ziskem jsem prodal zděděnou nemovitost, ale z podnikání bylo mínus větší a tak prý vznikla ztráta použitelná v dalších letech.

Náš TIP je jasný! 🙂 ANO!

Daňový základ

U poplatníků daně z příjmů fyzických osob vzniká základ daně součtem pěti dílčích daňových základů:

A)    ze závislé činnosti (tj. zaměstnání),

B)    z podnikání, kapitálových příjmů, pronájmu a ostatních příjmů.

Daňová ztráta

Úmyslně jsme rozdělili dílčí daňové základy na dvě skupiny. Protože hovoříme-li o daňových ztrátách, musíme vyjmout příjmy ze zaměstnání, jak potvrzuje následující příklad.


Pan Novák dosáhl v roce 2011 následujících příjmů, resp. dílčích daňových základů:

  • ze zaměstnání 240 000 Kč,
  • z podnikání mínus 64 000 Kč,
  • kapitálové příjmy byly 2 000 Kč,
  • ostatní příjmy činily plus 42 000 Kč.

Základ daně je za rok 2011 ve výši 240 000 Kč.


Ztráta z podnikání 60 000 Kč byla použita:

  • 44 000 Kč pro snížení zisku z kapitálových příjmů a ostatních příjmů,
  • 20 000 Kč představuje dotazovanou daňovou ztrátu.

V letech 2012 až 2016 je možné o částku 20 000 Kč snížit případné plus z podnikání, kapitálových příjmů, pronájmů nebo ostatních příjmů.

Nelze samozřejmě, jak z výše uvedeného výkladu vyplývá, o tuto ztrátu snížit příjmy (dílčí daňový základ) ze závislé činnosti, tj. příjmy ze zaměstnání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.