Za rok 2011 vykáži velmi malý zisk, musím podat daňové přiznání?

By | 6 února, 2012

Dotaz je velmi konkrétní – poplatník si snadno spočítal, že zisk z pronájmu ve výši cca 10 000 Kč nepředstavuje žádnou daňovou povinnost. Proto se domnívá, že ani nemusí podat daňové přiznání.

🙃
Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob nemá příjmy vyšší než 15 000 Kč, nemusí podávat daňové přiznání. Takových případů ale nebude mnoho. Kritériem se totiž rozumí příjmy, nikoliv zisk jako takový.


Náš tazatel například vykazuje za kalendářní rok příjmy z pronájmu 300 000 Kč, prokázané výdaje jsou 290 000 Kč. Daňové přiznání podat musí, i když skutečně daň žádnou nezaplatí, protože použije minimálně slevu na dani, která je pro rok 2011 ve výši 23 640 Kč (v roce letošním činí 24 840 Kč).


Pronájem
Velmi často chybují poplatníci, kteří nepodnikají a mají příjmy z pronájmu. Omylem se domnívají, že limit ve výši 15 000 Kč se týká dílčího daňového základu, tj. „zisku“. Jak je uvedeno výše, tato částka představuje příjem za kalendářní rok a není podstatný výsledek.
Daňová ztráta
Stejné chyby se dopouští poplatníci, kteří vykáží daňovou ztrátu. V tomto případě je vždy povinností podat daňové přiznání.


Kdyby jiný tazatel, pan Nový byl v nezáviděnihodné situaci, třeba z důvodu nemoci dosáhl skutečně příjmů z podnikání jen ve výši 10 000 Kč (tj. méně než limit 15 000 Kč), výdaje byly vyšší a výsledkem by byla daňová ztráta, musí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.


🙂
Alespoň jedna dobrá zpráva na závěr. Pojem „příjmy“ nezahrnuje částky, které jsou osvobozeny od daně nebo podléhají srážkové dani.


Panu Novému se v podnikání v roce 2011 nedařilo. Prodal však zděděný rodinný dům, jehož prodej je osvobozen, protože byl splněn pětiletý časový test (v domě nebydlel).


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.