Základ daně u Neziskovek

By | 21 září, 2015

Reagujeme na jeden z mailových dotazů

Neziskové organizace a DPPO

Poplatníci daně z příjmů, kteří nepodnikají („Neziskovky“), mají řadu výhod.

Jedna z nich se týká úpravy základu daně, což je předmětem tohoto dotazu (volně upraveno).


V rámci tzv. „hospodářské“ činnosti se předpokládá zisk za letošní rok na úrovni 200 000 Kč.

Jakou výši odčitatelné položky můžeme využít?


🙂

Tito poplatníci mají totiž k dispozici specifickou výhodu.

Podle § 20/7 ZDP platí, že „veřejně prospěšní poplatníci“ aj. mohou od základu daně odečíst ze základu daně:

  • až 30 %,
  • maximálně 1 000 000 Kč.

V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst celých 300 000 Kč (samozřejmě jen do výše základu daně z příjmů právnických sob).

🙃

Nezapomeňte však na povinnost „ušetřené“ finanční prostředky využít na činnosti, které nejsou předmětem DPPO – máte na to jedno/tři následující zdaňovací období podle „typu neziskovky“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.