Základ daně u účetní jednotky a cizí měna

By | 5 srpna, 2014

Jak je to s kurzovými rozdíly v roce 2014?

Nerealizované kurzové rozdíly

Dotaz je velmi důležitý, resp. je nutné se zorientovat ve vývoji posuzování tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů – jejich vlivu na základ daně z příjmů u účetních jednotek.

FO i PO

Platí tedy tato pravidla také pro fyzické osoby, pokud účtují.

2013

Podle daňové správy si mohou poplatníci za zdaňovací období započaté v roce 2013 vybrat, jestli plusy a mínusy zjištěné za dané období zařadí do základu daně.


Má-li například účetní jednotka hospodářský rok započatý v červenci 2013, při zpracování daňového přiznání k 30. 6. 2014 si vybere, co je pro ni výhodnější.


2014

Zákonodárce mírně upravil text § 23/1 Zákona o daních z příjmů, proto není právo volby nyní již možné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.