Zákonné opatření a DPH

By | 2 prosince, 2013

Jsou podmínky pro prodej pozemků stejné?

Diskuse

Probíhají poměrně bouřlivé diskuse, zda jsou/nejsou novelou DPH (Zákonným opatřením) změněny podmínky § 56 zákona o DPH popisující osvobození/zdanění prodeje pozemků.

Rekodifikace NOZ

Nejedná se o první a ani poslední problém, jestli při zpracování novel daňových zákonů (ne)došlo k pochybení při sladění („rekodifikaci“) s novým Občanským zákoníkem („NOZ“).

Ministerstvo financí

Schválený text připravilo MF a v Důvodové zprávě se dozvíme, že k žádným změnám nedošlo.

Pozemek a Stavba

V souladu s NOZ však dochází k propojení pozemků se stavbou, je-li stavba pevně spojena s pozemkem (velmi laicky řečeno…).


Proto zastávají mnozí odborníci názor, že u pozemků „se stavbou“ není možné uplatnit automatické osvobození od DPH.

Bude možné osvobození až po uplynutí pětiletého časového testu.


Očekává se tedy, jak se k tomuto problémů vyjádří správa daní, když možná uvedla odbornou veřejnost v omyl?

V některých případech však bude kvůli krácení nároku na odpočet DPH „zrušení“ osvobození výhodné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.