Z_EET

Vážení,

pro mnohé spíše jako „ET…“ platilo, protože se jednalo o neefektivní plošné administrativní zatížení stovek tisíc podnikajících subjektů. 🙃

Odklad a “nový start” 1. 1. 2023

Zahájení pro “všechny”  je kvůli Čínské chřipce až od 1. 1. 2023! 🙃

Naše a Vaše PŘÁNÍ

Snad nová vláda zruší tento nesmyslný a ztrátový projekt…

PRO pilné “poplatníky”…

POMOC:

K dispozici je kniha autora BLOGu, která obsahuje 170 vzorových příkladů (!) a desítky dalších rad! 🙂

Uvádíme přehled hlavních kapitol.

Principy EETKdo je poplatníkem, testování rozhodných příjmů, přehled výjimek, procesní postupy při registraci, popis rutinního on-line provozu a zjednodušeného režimu aj.
Zvláštní režimPodrobný výklad, kdo může o tento off-line způsob požádat, jak by měl fungovat, náměty a kritéria pro rozhodování, který model by měl být výhodnější.
Nový poplatníkRady pro začínající poplatníky EET, jak se řeší přechodné období do konce dubna.
OptimalizaceRozbor konkrétních námětů s příklady pro optimalizaci EET.
Abeceda EETSeznam základních pojmů pro lepší orientaci.
Zákon o EETV platném znění.

Naše  RADY 🙂

K dispozici je několik desítek důležitých článků viz příslušné Kategorie. Dalšími zdroji pro aplikaci EET jsou: