Záloha na Zdravotní pojištění

Vytvořil | 8 února, 2018

Na začátku každého kalendářního roku musí osoby samostatně činné („podnikatelé“) kontrolovat, jaké jsou „nové“ zálohy na zdravotní pojištění.

Zálohy hrazené v lednu

Těchto záloh, byť splatných v lednu 2018, se změna netýká, protože jde o pojistné za prosinec 2017. 🙂

Nové a „staré“ zálohy

Zálohy, které musí fyzická osoba platit za leden 2018, to znamená, že jde o platby na:

  • zdravotní pojištění splatnou 8. 2. 2018, a
  • sociální pojištění hrazenou do 20. 2. 2018 (*)

 „Minimální“ zálohy

Aby nedošlo k omylu, úprava záloh se týká těch poplatníků, kteří mají povinnost hradit minimální zálohy na ZDR POJ. 🙃


Ostatním se hodnota záloh změní až podle platně podaného Přehledu za rok 2017. 🙂


Aktuální „nové“ zálohy

Jsou mírně vyšší, prosím upravte si nastavené částky záloh na zdravotní pojištění:

  • Za leden 2018 je záloha na zdravotní pojištění splatná od 1. 1. 2018 do 8. 2. 2018.
  • Její nová výše činí 2 024 Kč (byla 1 906 Kč).

(*) Sociální pojištění

Pro sociální pojištění je situace jednodušší.

Minimální záloha je pro rok 2018:

  • Pro tzv. Hlavní činnost je nová ve výši 2 189 Kč, dosud byla 2 061 Kč.
  • U vedlejší činnosti je částka pro letošní rok 876 Kč.

Zálohu upravíte až po podání Přehledu za kalendářní rok 2017.


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *