Zálohy a audit

By | 19 června, 2014

Výše zálohy podle roku 2012

Daňové přiznání a zálohy

Výše záloh se skutečně počítá na konkrétní zálohové období.

Záleží na zákonném termínu podání daňového přiznání:

  • u auditovaných účetních jednotek je automaticky termín pozdější,
  • u jiných poplatníků může/nemusí být prodloužení termínu prostřednictvím daňového poradce výhodné – bereme-li v úvahu jen výši splatné zálohy na daň z příjmů.

Červen 2014

Na výše uvedenou otázku existuje jednoduchá odpověď.


Je proto správné tvrzení, že zálohu v červnu 2014 můžeme, resp. musíme hradit podle poslední známé daňové povinnosti za kalendářní rok 2012.


Pokud máte za rok 2012 astronomické zálohy, neboť byla vysoká poslední známá daňová povinnost, nárok na přeplatek vzniká v červenci – je-li termín podání daňového přiznání za rok 2013 až nyní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.