Zálohy a DP k DPH

By | 18 července, 2016

Vše by mělo být jasné?

Záloha = přijatá úplata

Podle zákona o DPH platí jednoduché pravidlo, jedná-li se o zálohu na budoucí uskutečněné zdanitelné plnění, jde o přijatou úplatu:

  • a k datu inkasa vzniká povinnost odvést daň z přidané hodnoty na výstupu.

DP k DPH

Taková přijatá úplata se následně objeví v daňovém přiznání k DPH a také v Kontrolním hlášení.

Vyúčtování zálohy

Samozřejmě k datu uskutečnění zdanitelného plnění, ke kterému se záloha vztahuje, odvede dodavatel daň z přidané hodnoty jen z rozdílu, základ daně sníží o již „zdaněnou“ zálohu.

Záznamní evidence

V evidenci pro účely DPH by na základě obou daňových dokladů, na zálohu a uskutečněné zdanitelné plnění mělo být vše zcela jasné.

Chybou by bylo vystavení dobropisu (opravného daňového dokladu) na zálohu, neboť by to bylo mimo jiné v rozporu s § 42/1 zákona o DPH a nové zdanění uskutečněného plnění.

Dobropis se vystavuje pouze při vrácení úplaty, pokud k uskutečnění zdanitelného plnění nedošlo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.