Zálohy a DPH u FO/PO

By | 13 ledna, 2015

Jaké jsou povinnosti plátců DPH?

Přijatá úplata

Zákon o dani z přidané hodnoty používá pojem „přijatá úplata“ (záloha) na budoucí plnění.

A podle § 21/1 zákona o DPH vzniká plátci povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to ke dni, který nastane dříve.

FO nebo PO

U této povinnosti není žádný rozdíl mezi plátcem fyzickou osobou (která zpravidla používá daňovou evidencí) a právnickou osobou (účtující).

Jak tazatelka na blogu, našem mailu, uvedla, v praxi se na tuto povinnost často zapomíná…


Například fyzická osoba – právník, který pro daň z příjmů používá daňovou evidenci – inkasuje zálohu na budoucí zdanitelné plnění, musí odvést DPH.


Daňový doklad

Samozřejmostí má též být vystavování daňových dokladů na zálohu, aby měl druhý subjekt nárok na odpočet DPH.

Pokud by se jednalo o zálohu na budoucí osvobozené plnění, logicky povinnost zdanit inkaso daní z přidané hodnoty nevzniká.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.