Zálohy a příjmy z pronájmu

Vytvořeno | 10 dubna, 2013

Jedná se o dílčí daňový základ podle § 9 ZDP.

Příjmy z pronájmu

Zákon o daních z příjmů nabízí v § 9 několik variant, jak můžeme stanovit tzv. Dílčí daňový základ. A poplatník si sám rozhodne, který způsob je pro něj nejvýhodnější.

Další plus je v tom, že zálohy na služby, které pronajímatel inkasuje (a sám je neposkytuje) a přeúčtovává nájemcům, se nemusí zahrnout do příjmů. Výhodné je to při využití 30% Paušálních výdajů.

Co s neplatiči?

Dotaz z BLOGu odráží praxi:

  • Co máme dělat s neplatiči?

Pronajímatel do Dílčího daňového základu („DDZ“) nezařadil:

  • výdaje na přeúčtovávané služby (které musel uhradit dodavatelům), a
  • příjmy, které však částečně neinkasoval.

Výsledek je tedy nevýhodný, protože výdaje byly vynaloženy a přesahují pohledávky (zálohy).


Pokyn D-6

Podle uvedeného Pokynu GFŘ se postupuje, když se zálohy nezahrnou do DDZ podle § 9.

Domníváme se – stejně jako tazatelka – že se jedná o možnost, nikoliv povinnost. Nejjednodušší bude možná následující postup.

Pronajímatel má v nájemních smlouvách (dodatku) sjednáno, že v případě prodlení s úhradami záloh za služby oprávněně přeúčtovává vyšší částky. Zvýšení je o …

Logicky pak není dodržena základní podmínka pro „vyřazení“ záloh z § 9 ZDP – že se musí jednat o shodné částky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *