Zálohy DPFO

By | 2 srpna, 2013

Jak se počítají zálohy na daň z příjmů fyzických osob?

Vzorový příklad

Navazujeme na článek týkající se záloh na daň z příjmů právnických osob podle § 38a Zákona o daních z příjmů.

🙂

Fyzické osoby mají však možnost zálohy výrazně snížit, pokud dochází k souběhu dílčích daňových základů, resp. s příjmy ze zaměstnání (závislé činnosti).


Pan Nováček podniká a měl by platit „podle“ výsledku § 7 ZDP, tj. podnikáním, čtvrtletní zálohy.

Jeho dílčí daňový základ ze zaměstnání je však větší než 50 % celkové základu daně, proto žádné zálohy na daň z příjmů fyzických osob hradit nemusí.


Poslední známá daňová povinnost

Nahlédneme-li do daňového přiznání pana Nováčka, tak zjistíme, že poslední známá daňová povinnost – „základna“ pro výpočet zálohy – je taková, že by zálohy hradit měl.

Zákon nabízí výjimku, neboť ze závislé činnosti se vlastně zálohy hradí automaticky za každý kalendářní měsíc. A navíc se zohlední výše uvedený souběh dílčích daňových základů (stačí i 50 % ze závislé činnosti).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.