Zálohy musí platit také fyzické osoby!

By | 14 června, 2012

Samozřejmě tím myslíme poplatníky, osoby samostatně výdělečně činné.

Zaměstnanci

Jste-li v pracovním poměru, o zálohy se vůbec nestaráte. Váš zaměstnavatel jako plátce daně pod svou majetkovou odpovědností pravidelně měsíčně sráží zálohy na daň z příjmů fyzických osob z příjmů ze závislé činnosti.

„Podnikatel“

Pravidla pro placení záloh jsou na první pohled shodná s poplatníky daně z příjmů právnických osob.

🙂

Ve skutečnosti však existují velké výhody. Pokud dochází k souběhu dílčích daňových základů („DDZ“) z podnikání a ze zaměstnání, může se stát, že fyzická osoba žádné zálohy na daň z příjmů „z podnikání“ neplatí. Je to prvek optimalizace daní.

Podmínky

Je-li poměr DDZ takový, že ze zaměstnání je více než 50 % celkového základu daně, zálohy se neplatí.

Pokud je tento poměr 15 % a více, maximálně však 50 %, platí se v poloviční výši.


Pan Nováček má dílčí daňový základ ze zaměstnání za loňský rok 51 %, proto vůbec není důležité, jaké zálohy by měl platit z podnikání. Nemusí hradit žádné.


Máte-li mimořádné, jednorázové příjmy, třeba z prodeje nemovitostí, žádné zálohy neplatíte. Patří do kategorie tzv. Ostatních příjmů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.