Zálohy na daň z příjmů FO

By | 16 března, 2012

Navazujeme na článek Zálohy na daň z příjmů PO a doplňujeme informaci o několik tipů pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob.

Dílčí daňový základ
Pro fyzické osoby platí zásadní výjimka, která vychází logicky z následující skutečnosti. Je-li fyzická osoba zaměstnána, hradí zálohy na daň z příjmů fyzických osob pravidelně v měsíční mzdě.
🙂
Pro fyzické osoby neplatí rovnítko mezi výší „daňové povinnosti“ a hodnotou záloh na daň z příjmů, jak potvrzuje následující příklad a odpovídáme tím na jeden z Vašich dotazů.


Pan Novák má za rok 2011 celkový základ daně z příjmů ve výši 800 000 Kč, konečná daň je po daňových úlevách 90 000 Kč. Měl by proto podle obecných pravidel hradit čtvrtletní zálohy. Jeho základ daně však tvoří více než z padesáti procent příjmy ze závislé činnosti, a tak žádné zálohy platit nemusí.


🙂
Výhod na straně fyzických osob je více, například se zálohy neplatí, když poplatník DPFO dosáhne jednorázových příjmů (třeba z prodeje zděděné nemovitosti apod.) V takových případech se placení záloh, nikoliv daní, vyhnete.
Zálohové období
Vychází Vám za loňský rok vysoký základ daně, resp. poslední známá daňová povinnost? A nechcete v letošním roce hradit tři zálohy?
Řešení je jednoduché, stačí, když si zajistíte prostřednictvím daňového poradce odklad termínu pro podání daňového přiznání. Bude podáno až k 2. 7. 2012.
Poplatník bude hradit dvě zálohy v letošním roce a třetí v roce 2013, protože bude mít zálohové období do konce března následujícího roku (resp. 1. 4. 2013). Zálohy zaplatí k 15. 9. 2012, 15. 12. 2012 a 15. 3. 2013 (pokud si opět neprodlouží termín podání daňového přiznání).
🙂
Jak je vidět z příkladů, se zálohami se dá provést optimalizace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.