Zálohy na silniční daň

Vytvořil | 2 února, 2022

Daňová přiznání k silniční dani jsou minulostí a je otázkou, jaký mají vliv na nové zálohy, které budeme letos hradit, viz aktuální dotaz.

Teorie

Výjimečně si raději ocitujeme část zákona o silniční dani, § 10:

(1) Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince.

(2) Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.

(3) V případech podle § 4 odst. 2 písm. a) se záloha vypočte obdobně podle odstavce 2 anebo ve výši podle § 6 odst. 4; přitom postup při placení záloh nelze u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla v průběhu zdaňovacího období měnit.

(4) Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.

V jaké výši budou zálohy?

To znamená, že se při jejich výpočtu řídíte aktuálním stavem – viz odstavec druhý.

U vozidel zaměstnanců se postupuje obdobně – odstavec třetí s tím, že si poplatník může podle § 6/4 vybrat: „sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.“

Naše RADA

V praxi by neměly být s těmito zálohami žádné problémy 🙂, neboť „kalkulaci“ pro letošní rok si zjistíte snadno jako kdyby jste již zpracovávali daňové přiznání v lednu 2023. Často se provede zjednodušení odhadem podle předchozího roku, i když je lepší si “spočítat” vše podle platných sazeb.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *