Zálohy na SOC a ZDR Pojištění

By | 6 ledna, 2017

A změna účtů VZP

Termíny

Do našeho Daňového kalendáře doplníme základní informace k placení záloh na zákonné pojistné, kterým rozumíme ZDR a SOC pojištění, hrazené poplatníkem daně z příjmů FO, tj. osobou s příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP).

🙃

Tato osoba je povinna hradit zálohy na zdravotní pojištění nejpozději do 8. dne měsíce následujícího za měsíc, za který se platí.


Například za leden 2017 je záloha na ZDR POJ splatná od 1. 1. 2017 do 8. 2. 2017.

Záloha na SOC POJ se platí od prvního dne do 20. dne měsíce následujícího za měsíc, za který se platí. Záloha na sociální pojistné za leden 2017 je splatná od 1. 2. 2017 do 20. 2. 2017.


Nová výše záloh

Na začátku letošního roku se hradí zálohy podle výsledků Přehledů za rok 2015. A to až do měsíce předcházejícího podání Přehledů za loňský rok.


Bude-li Přehled podán v dubnu 2017, původní zálohy se budou uplatňovat do března, za duben se hradí zálohy podle přehledů 2016.


ALE

Uvedené neplatí pro poplatníky (pojištěnce), kteří hradí tzv. Minimální zálohy.

Ti musí již za kalendářní měsíc leden 2017 zaplatit:

  • ZDR nově 1 906 Kč/M (bylo 1 823 Kč/M) v termínu do 8. 2. 2017 za leden.
  • SOC nově 2 061 Kč/M – a to pro OSVČ hlavní (bylo 1 972 Kč/M), u vedlejší je nová částka 825 Kč/M z hodnoty 789 Kč/M.

Nové minimální zálohy na sociální pojištění se budou hradit až od měsíce podání přehledu 2016.

Nové účty pro ZDR POJ

Všichni poplatníci/pojištěnci obdrželi informaci od VZP, že mají nyní platit na nové účty.

Za datum úhrady se považuje datum připsání částky na účet zdravotní pojišťovny.

Nepodceňujte proto placení záloh na SOC a ZDR Pojištění!

2 thoughts on “Zálohy na SOC a ZDR Pojištění

  1. Jiřina

    Dobrý den,
    nové účty pro platby pojistného na zdravotní pojištění jsou platné od 1. 1. 2017 nejen pro VZP, ale pro všechny zdravotní pojišťovny (např. OZP, ZPMV, VoZP) a to na základě změny zákona č. 218/2000 Sb., na základě kterého jsou všechny zdravotní pojišťovny povinny vést své účty u ČNB.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.