Zářijové novinky v DPH platí od ledna…

Vytvořil | 2 září, 2020

Navazujeme na pondělní článek.

Účinnost 1. 1. nebo 1. 9. 2020?

Několikrát jsme vás již upozornili, že tato novela především řeší povinnou harmonizaci pravidel DPH v EU podle platné směrnice. 🙂


Proto bylo možné postupovat již v období leden až srpen podle Směrnice EU, což mnozí, po dohodě se svými zahraničními partnery učinili.


Daňový Kocourkov.cz

Není to první, ale ani poslední případ dokumentující naprostou neschopnost MF řízené – správně “neřízené” spolkem “STOKA” (dříve “ANO”…). 🙃

Naše RADA

Další informace jsou k dispozici na serveru FinS, část citujeme:

“cestovní službu uvedeného v § 89 odst. 3 až 20, které nabývají účinnosti až od 1. ledna 2022.

Zákon č. 343/2020 Sb., kterým dochází k novele zákona o DPH je dostupný ve Sbírce zákonů na: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38925.

Novela zákona o DPH obsahuje zejména tyto změny:

  1. Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci Evropské unie.
  2. Dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu (tzv. call off stock sklady).
  3. Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.
  4. Důkazní prostředky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.

Daňové subjekty mohly postupovat dobrovolně od 1. ledna 2020 do 31. srpna 2020 podle přímého účinku směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty o DPH (dále jen „směrnice o DPH“), neboť vybrané změny uvedené ve směrnici o DPH nebyly vlivem zpoždění legislativního procesu transponovány k 1. 1. 2020 do zákona o DPH. O tomto možném postupu byla dne 22. ledna 2020 zveřejněna Informace k novele zákona o DPH s plánovou účinností od 1. 1. 2020 dostupná zde: Informace k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1.1.2020. Od 1. září 2020 již není možné přímo postupovat ve změnách podle směrnice o DPH, neboť jsou již transponovány do zákona o DPH .

Nabytím účinnost novely zákona o DPH postupují daňové subjekty od 1. září 2020 výlučně pouze podle zákona o DPH.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *