Zásoby v účetnictví

By | 16 května, 2013

Jakou metodu účtování můžeme (musíme) použít?

Způsob „A“ nebo „B“

Zásoby účtujeme metodou „A“ nebo „B“.

Jednodušší je samozřejmě metoda „B“, protože o zásobách účtujeme jen v účetní závěrce. U způsobu „A“ účtujeme o zásobách každý měsíc.


Firma Novák s.r.o. používá pro účtování zásob metodu „B“. To znamená, že v rámci závěrkových operací a) odúčtuje počáteční zůstatky a b) naúčtuje konečné zůstatky zásob.


Je metoda „A“ povinná?

Není, již neplatí, že účetní jednotka s povinným auditem musí používat metodu „A“.

Nezapomeňte však, že i při jednodušší metodě „B“ musí být vedena skladová evidence. Podkladem pro účtování na konci roku je fyzická inventura.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.