Zásoby – způsob „B“

By | 17 května, 2013

Otevřela se diskuse k předchozímu článku, jak je to s vedením skladu.

Způsob „B“

Metoda účtování zásob způsobem „B“ byla jednoduše vysvětlena v článku Zásoby v účetnictví.

🙃

A současně jsme připomněli, že také u tohoto způsobu účtování je nutné vést skladovou evidenci, i když se o pohybu zásob průběžně v jednotlivých kalendářních měsících neúčtuje.

Oceňování zásob

Podle Vyhlášky je totiž nutné při použití způsobu „B“ zajistit relevantní informace pro oceňování zásob v průběhu účetního období!

Změna účetní metody

Je opravdu možné pro každé účetní období stanovit aktualizované účetní postupy, tj. metody.


Vedení společnosti nebylo v roce 2012 spokojeno s informacemi o vývoji zásob, které byly účtovány metodou „B“. Od roku 2013 účetní jednotka přešla na metodu „A“.


Souběh způsobů „A“ a „B“

Je možný u jedné účetní jednotky. Existuje jedno omezení:

  • Při účtování podle míst uskladnění (odpovědných osob) nelze uplatnit obě metody.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.